/ Boglārka Ēva Zellei / Foto stāsts

Mēbelētas baznīcas

Šī sērija pievēršas mūsdienu kristīgo kopienu vizuālajai valodai, dokumentējot telpas, kurās notiek kristības. Lai arī kristību ceremonija, kurā kristāmais tiek iegremdēts ūdenī, pastāv jau divtūkstoš gadu, katra vieta parāda atšķirīgu reliģisko attieksmi. Notikuma intimitāte aizraujoši mijiedarbojas ar laicīgajām vajadzībām un iespējām, tradīcijas – ar mūsdienu gaumi un visdažādākajām pieejām. Ikdienas priekšmeti tiek savienoti jaunās kombinācijās un iegūst jaunas nozīmes. Šajās vietās parādās cilvēku vēlme justies kā mājās, bet tai pašā laikā – arī tuvu kaut kam pārpasaulīgam. Varam novērot, kā šīs vides izmaiņas veido mūsu vizuālos priekšstatus par reliģiju un svētumu.

Boglārka Ēva Zellei (Boglarka Eva Zellei, 1993) ir ungāru fotogrāfe, dzīvo un strādā Budapeštā. Studēja fotogrāfiju Kapošvāras Universitātē un maģistra grādu ieguva Mohoja-Naģa Mākslas un dizaina universitātē Budapeštā. Savos darbos pievēršas garīguma un reliģijas klātbūtnei sabiedrībā un personīgajā dzīvē.