/ Marina Štanko / Foto stāsts

Atvienots

Ukraiņu fotogrāfe fotografē cilvēkus, kuri pārcēlušies uz Vāciju.