/ Laima Skrīvele / Foto stāsts

Pazīstami

Jaunā latviešu fotogrāfe tiecas tvert vārdos neaprakstāmo.