Latvijas ainava

Choose postage

R teorija – Alnis Stakle
Viņpus Zilupei – Arnis Balčus
Klēpis – Iveta Vaivode
Uguns – Reinis Hofmanis
Mājas – Ilze Vanaga

Esejas – Sergejs Kruks, Ivars Austers, Laine Kristberga, Klāvs Sedlenieks, Kārlis Vērpe.

Latviešu un angļu valodā.

ISBN 978-9934-8255-6-9

176 lpp, 24.5×32 cm, tirāža 600. Mākslinieks – Krišs Salmanis

Iznākšanas datums – 2015. gada februāris

Cena – 12 EUR (iepriekš 29 EUR)