Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata 2011

Price with shipping

Aleksandrs Gronskis
Ivars Grāvlejs
Reinis Hofmanis
Andris Kozlovskis
Anna Novikova
Alnis Stakle

Esejas – Sergejs Kruks, Roberto Bokačīni, Džīna Glovere, Keita Pītersa, Anastasija Horošilova

ISBN 978-9934-8255-0-7

96 lpp, 194 X 280 mm, metiens 1000, latviešu un angļu valodā.

Iznākšanas datums: 27. oktobris, 2011

Katrā izdevuma eksemplārā iekļauta viena ierobežotas tirāžas fotoizdruka

Cena 3 EUR (7 EUR)