Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata 2012

Price with shipping

Ieva Epnere
Romāns Drics
Andrejs Strokins
Zane Fišele
Arnis Balčus

Esejas – Deivids Beits, Sergejs Kruks

Katrā izdevuma eksemplārā iekļauta viena ierobežotas tirāžas fotoizdruka

ISBN 979-8834-8255-1-4

112 lpp, 194 X 280 mm, metiens 500, latviešu un angļu valodā

Iznākšanas datums: 25. oktobris, 2012