Latvijas fotogrāfija 2021

Choose postage

Aija Pole – Līdzsvarošanas akti
Reinis Hofmanis – Bez nosaukuma
Jānis Deinats – Fotografēju attālināti
Laima Graždanoviča – Pozitīvs ar Edīti
Mersedes Margoit – Un kas (būs) tālāk?!
Valdis Putniņš – Baltā atrauga

Dizains – Kirils Kirasirovs

Tirāža 300, izdošanas datums – 2021. gada 9. septembris

ISBN 978-9934-8754-5-8