Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata 2014

Price with shipping

Ilze Vanaga
Arnis Balčus
Kaspars Podnieks
Ieva Raudsepa
Evelīna Deičmane
Andrejs Strokins

ISBN 978-9934-8255-4-5
64 lpp, 194 X 280 mm, metiens 1000, latviešu un angļu valodā.

Iznākšanas datums: 1. maijs, 2014.

Šis izdevums tiek izplatīts kopā ar 96. lappušu biezu Rīgas Fotomēnesis 2014 katalogu.

Cena – 3 EUR (7 EUR)