Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata 2013

Price with shipping

Iveta Vaivode
Kaspars Podnieks
Elīna Ruka
Diāna Tamane
Paulis Jakušonoks
Aija Bley

Esejas – Kārlis Vērpe, Ieva Lejasmeijere

ISBN 978-9934-8255-2-1
96. lpp, 194 X 280 mm, metiens 600, latviešu un angļu valodā
Iznākšanas datums: 10. septembris, 2013

Katrā izdevuma eksemplārā iekļauta viena ierobežotas tirāžas fotoizdruka.

Cena – 3 EUR (7 EUR)