Latvijas fotogrāfija 2019

Price with shipping

Taka, kas nekad neaizaug – Anna Maskava
Modelis – Reinis Hofmanis
Love Re-search – Annemarija Gulbe
Gaiss – Sandijs Ruļuks
Dvīnes – Anda Magone

Izdevumā iekļauta arī diskusija ar autoriem, kā arī kritiķes Janas Kukaines eseja

Mākslinieks – Aleksejs Muraško

ISBN 978–9934–8754–1–0

112 lpp, 194 X 280 mm, metiens 400

Valoda: Latviešu un angļu

Iznākšanas datums: 2019. gada 13. maijs

Cena 6 EUR (10 EUR)